1998

3 grudnia 1998 roku z inicjatywy Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu odbyły się w suszeckim kościele uroczystości obchodów 70 rocznicy śmierci Adama Napieralskiego - polityka, redaktora "Katolika", wydawcy, pisarza i działacza społeczno-narodowego, żyjącego w latach 1861-1928. Napieralski osiedlił się w Rudziczce, gdzie zakupił resztówkę dworu. Pochowano go pod suszeckim kościołem 3 listopada 1928r. Przy drzwiach kościoła wmurowano tablicę pamiątkową. Właśnie pod nią złożono w dniu obchodów wieńce i kwiaty. Odprawiono także mszę świętą w intencji zmarłego. Po Koło Związku Górnośląskiego zorganizowało Wieczornicę poświęconą życiu i twórczości redaktora Napieralskiego.  


Tablica pamiątkowa obok drzwi kościoła