2001

25 lutego 2001 roku odbyła się promocja książki "W kręgu języka i kultury ziemi pszczyńskiej". Była ona pokłosiem sesji naukowej zorganizowanej przez Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu. W książce znalazły sie wygłoszone na sesji referaty, których autorami są naukowcy Uniwersytetu Śląskiego, a także mieszkańcy powiatu pszczyńskiego, którzy kulturą swej małej Ojczyzny zajmują sie z zamiłowania. W książce można znaleźć informacje o historii ziemi pszczyńskiej, jej gwarze i mitologii. Publikacja dostarcza też ciekawych informacji na temat edukacji regionalnej realizowanej w szkołach. 




III DNI SUSZCA 9 - 11 listopada 2001r.

Trzydniową imprezę rozpoczęła sesja naukowa poświęcona badaniom ziemi pszczyńskiej - "Ziemia pszczyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze". Organizatorami imprezy byli: Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu, Urząd Gminy Suszec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Kilkunastu polskich i czeskich naukowców podsumowało dorobek badań nad dziejami regionu. Konferencję zakończono zwiedzaniem Muzeum Zamkowego w Pszczynie. 
Wieczorem odbyła się premiera sztuki teatralnej przygotowanej przez Grupę Teatralną ZG - "Rodzina Pogorzałków" - historii ciąg dalszy" oraz zabawa taneczna. 


W drugi dzień "Dni Suszca" mieszkańcy mieli okazję zobaczyć V Przegląd Zespołów Folklorystycznych ziemi pszczyńskiej - występy zainaugurowała orkiestra KWK "Krupiński" w Suszcu.
 W ostatni dzień Dni Suszca odbył się koncert "Golec uOrkiestry". W sali wypełnionej po brzegi bawili się przedstawiciele kilku pokoleń.  


24 października 2002 roku odbyła się promocja książki "Ziemia pszczyńska przez wieki", która jest zbiorem materiałów z III sesji naukowej. Publikację wydało Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu.