2007

20 maja 2007 roku poświęcono sztandar Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu. Uroczystość została połączona z 200-leciem Branickiej Maryjki i XI edycją Śląskich Godów


Podczas mszy świętej w intencji Małej i Dużej Ojczyzny oraz członków Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu sztandar poświęcił Ksiądz Proboszcz - Senior Jerzy Kolon.


O godzinie 15.00 odbyło się nabożeństwo przy Maryjce w branickim lesie, z okazji 200-lecia figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Nabożeństwo uświetnił chór Związku Emetytów i Rencistów w Suszcu.


O godz. 16.30 rozpoczęła się "Godzina po naszymu" na estradzie przy szkole w Suszcu. Uroczyście otworzyli ją prezes ZG w Katowicach p. Andrzej Złoty oraz wójt gminy Suszec p. Marian Pawlas.


Na estradzie wystąpiły przedszkolaki, następnie zespoły artystyczne i wokalne. 

Wieczorem Grupa Teatralna ZG Koło Suszec wystawiła "Wesele na Górnym Śląsku". Imprezę zakończyła zabawa taneczna.