Wieczór Śląski

„WIECZÓR ŚLĄSKI - DLACZEGO RODZINA ?”
 SESJA NAUKOWA Z OKAZJI 25-LECIA
Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu

Konferencja dla uczczenia 25-lecia Koła Związku Górnośląskiego Suszcu została zorganizowana 17 października 2014 r. w ramach V Suszeckiej Jesieni Kulturalnej. Patronatem konferencję objęli: ks. apb Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski, ks. apb Wiktor Skworc Metropolita Górnośląski, Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego i Paweł Sadza Starosta Powiatu Pszczyńskiego.

Konferencja w Suszcu odbyła się w czasie kiedy kończyła się oficjalnie I część obrad Synodu Kościoła Katolickiego w sprawie rodziny.

Na wstępie Wojciech Lala przypomniał drogę Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu od chwil jego założenia w roku 1989 do dnia dzisiejszego. Przypomniał postaci pierwszych członków założycieli koła w ZG w Suszcu: Franciszka Błażycę, Grzegorza i Felicjana Witoszów, rodzinę Szenderów z Podlesia oraz ks. Franciszka Józefa Hornika. Wskazał na osiągnięcia materialne koła jak i na jego rolę kulturotwórczą dla lokalnej społeczności Suszca. Wyróżnił Grupę Teatralną Koła ZG w Suszcu oraz Drużynę Futsalu występującą pod nazwą Związku Górnośląskiego w Pszczyńskiej Lidze Futsalu jako najlepszych ambasadorów Koła ZG w Suszcu. Pochwalił się wyróżnieniem Koła ZG w Suszcu Złotą Odznaką Zasłużonych dla Województwa Śląskiego w roku 2014.

Po przemówieniu pana prezesa Wojciech Lali oraz zaproszonych gości: pana starosty pszczyńskiego Pawła Sadzy i wójta gminy Suszec pana Mariana Pawlasa odpowiedzi na wiodące pytanie próbowali udzielić zaproszeni prelegenci. Starosta Pszczyński Paweł Sadza oraz Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Nogły uhonorowali Koło ZG w Suszcu Statuetką Pszczyńskiego Żubra w dowód zasług dla Ziemi Pszczyńskiej.

W imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego głos zabrał pan Andrzej Mrazek. Przewodniczący Rady Związku Górnośląskiego prof. Zbigniew Widera wystosował list do zebranych.

Następnie zaproszeni prelegenci próbowali odpowiedzieć na pytanie wiodące konferencji.

Pani Prof. dr hab. Ewa Budzyńska  z Uniwersytetu Śląskiego w prezentacji „Rodzina? – a cóż to takiego” przedstawiła twarde dane statystyczne dotyczące kondycji rodziny w Polsce i w Europie. Wskazała na główne zagrożenia rodziny, rozwody, niską dzietność,  łatwiejsze wybory. Zwróciła uwagę na pokusy łatwiejszego życia niż rodzina – życie w samotności (single), życie na próbę, związki partnerskie nie zawsze nastawione na prokreację (w tym związki homoseksualne). Wskazała też na społeczne przyzwolenie na funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjnej: niepełnej (matki samotnie wychowujące dzieci), rodziny odtworzone (małżonków po rozwodzie), rodziny patologiczne.

Interesującym faktem, mało znanym w Polce okazała się mapa dysfunkcji rodziny. Najczęściej zjawiska rozpadu rodziny notowane są na zachodzie Polski (na ziemiach odzyskanych). Najtrwalsze rodziny są na południowym wschodzie Polski, gdzie tradycyjny (normalny)  model rodziny jest w zdecydowanej większości, tam też notuje się najmniejsze przyzwolenie na rozpad i niepełny model rodziny.

Następnie ks. Dr Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski wskazał na „kamienie milowe” wyznaczone przez Sobór Watykański II w odniesieniu do rodziny i jej roli w budowie społeczeństwa i kościoła. Zwrócił uwagę na nieprzemijalność słów zapisanych przez św. Jana Pawła II w Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio” opublikowanej na zakończenie Synodu Biskupów Kościoła Katolickiego w sprawie rodziny w roku 1981. Ks. dr Drąg z wielką troską zaznaczył że, nie sposób przecenić roli rodziny w świecie współczesnym. W swoim wystąpieniu przedstawił podstawy antropologiczne istnienia małżeństwa i rodziny w świetle nauki kościoła. Przypomniał, że św. Jan Paweł II niestrudzenie walczył o to, aby "rodzina stała się tym czym jest". Należy zatem zrobić wszystko – mówił ks. Przemysław - aby współczesna rodzina potrafiła bronić swojej tożsamości i stawać się coraz bardziej komunią osób,                            a wszyscy inni powinni jej w tym pomagać. Na koniec podał przykładowe proste działania wzmacniające jedność w rodzinie takie jak „Wspólnota Stołu”, ten codzienny prosty gest wspaniale łączy i utrwala rodzinę.

Ostatnim wykładem, a raczej świadectwem było wystąpienie dr Waldemara Szendery z Instytutu Ochrony Środowiska, który wskazał na realne zagrożenia dla rodzin. Przedstawił niedościgniony model rodziny śląskiej sprzed 50 lat. Przypomniał słowa papieża Franciszka o tym, że małżonkowie powinni ścierać się na argumenty „choćby nawet tłuc porcelanę”, ale na zakończenia dnia się jednać. Wskazał na nieoczekiwany model rozwoju współczesnej cywilizacji – społeczeństwo oparte jest na globalnej komunikacji a nie technologii: internet, telefonia komórkowa i jej pochodne. Przypomniał proroczy przekaz papież Benedykta XVI, który symboliczne wskazał na nowe technologie komunikacji (Tweeter) jako „obszar gdzie należy poszukiwać naszych owiec”. Zachęcił zebranych do nauki nowych technik komunikacji nie w celu w nich istnienia, ale w celu lepszego skomunikowania dzieci z rodzicami, nauczycieli i katechetów z uczniami, osoby duchowne z wiernymi.

Splendoru wieczorowi dodał występ: chóru Lutnia ze Strumienia pod dyrekcja Barbary Garus - Wyleżuch. W repertuarze znalazła się między innymi znana w Suszcu pieśń ze Śląska Cieszyńskiego: „Ojcowski Dom”.

Konferencję podsumował Prezes Koła ZG w Suszcu Wojciech Lala przytaczając komentarze przedsynodalne opublikowane w prasie katolickiej na temat rodziny.

Na koniec zebrani wysłuchali brawurowo wykonanego koncertu wokalnego zespołu Avocado ze Pszczyny.

W Konferencji wzięli udział mieszkańcy Suszca, parafianie suszeccy z ks. proboszczem Krzysztofem Winklerem oraz zaproszeni goście, a wśród nich ks. dr Krzysztof Lala proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Żorach oraz siostra Benedykta z Sekretariatu Episkopatu Polski.

Wieczór prowadził jak zawsze ze swadą pan Bogusław Musiolik.

 

Opracował: Waldemar Szendera, Członek Zarządu Głównego Związku  Górnośląskiego w Katowicach.

 

PROGRAM

PATRONAT HONOROWY:

Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak

Metropolita Górnośląski Arcybiskup Wiktor Skworc

Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła

Starosta Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza