Historia

 
"U podstaw Związku Gónośląskiego leży zamiar obrony wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim, jak również dążność do intergracji społeczności regionu wokół jego wartości dawnych i nowych oraz harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności zapewniającego dobro każdej osoby." - początek deklaracji ideowej Związku Górnośląskiego.

Związek jest organizacją apolityczną, stawiającą sobie za najwyższy cel obronę tradycji i kultury Śląska. Troska o dziedzictwo przeszłości, o bogactwo powierzone przez przeszłe pokolenia skłoniła mieszkańców Suszca, silnie związanych ze swą "Małą Ojczyzną", do założenia Koła. Początkowo było to tylko parę osób, jednak ich liczba szybko rosła. Wszystko zaczęło się w 1989 roku w domu Państwa Marii i Fryderyka Szenderów. To tam odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące powstanie Koła Związku Górnośląskiego. Ukonstytuowało się ono 23 listopada 1989 roku. Pierwszym prezesem Koła wybrano nauczyciela języka polskiego, pasjonata kultury i języka śląskiego p. Grzegorza Witoszę.

Spotkania odbywały się początkowo w salkach przy parafii w Suszcu albo w klasztorze Sióstr Felicjanek, a poźniej w przejętym przez Związek kinie "Słońce", które przez blisko rok wyświetlało filmy dla mieszkańców Suszca oraz dla szkół całej Gminy. 

Już na samym początku działalności ustalono kalendarz corocznych imprez realizowanych przez Koło. Były to:  Wieczór Andrzejkowy, Spotkanie Opłatkowe - w święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, "Tłósty Czwortek", Msza Święta w intencji "Małej i Dużej Ojczyzny" z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 11 listopada z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, ogniska na wiosnę (Zielone Świątki) i jesienią.
Tradycją stało się również organizowanie Zabawy Karnawałowej - tzw. "Muzyki" - odbywa się ona co roku w ostatnią sobotę stycznia. Wiele jej elementów ma na celu promowanie kultury regionu, cala impreza prowadzona jest w gwarze, goście mają okazję nauczyć się suszeckich piosenek i śląskiego tańca, a także spróbować tradycyjnych potraw. Dochód z loterii fantowej, przeprowadzonej w czasie imprezy, przeznaczony jest na cele charytatywne. 


 Opracowano na podstawie folderu "Związek Górnośląski Koło Suszec" autorstwa Moniki Musiolik