Aktualności

SPRAWOZDANIE

Prezesa Zarządu Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu

za okres 2012-02-16 do 2016-05-10

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU

16 lutego 2012r. na  zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków ZG Koło Suszec, wybrano Zarząd w składzie:

 • Wojciech  Lala – prezes,
 • Mirosław Tchorz – w-ce prezes,
 • Piotr Waleczek – w-ce prezes, koordynator ds. imprez i kontaktów z szefami kręgów,
 • Joanna Czech – sekretarz,
 • Joanna Paluszewska – Szweda – skarbnik, doradca finansowy i osoba rozliczająca dotacje samorządowe,
 • Beata Paszkowska – członek,
 • Zbigniew Gardyan – członek Zarządu, pomoc przy organizacji imprez.

Oprócz statutowo wybranych władz, Zarząd, celem usprawnienia działalności poprosił do współpracy panią Aleksandrę Gottwald – kronikarza, która tę funkcję przyjęła, a której chcę podziękować za bardzo przykładne i rzetelne prowadzenie kroniki.

Spotkania zarządu odbywały się w miarę potrzeb przy okazji konkretnych przedsięwzięć. Odbyliśmy 14 spotkań formalnych, protokołowanych i wiele spotkań roboczych.

Na dzień 14 grudnia 2011 roku nasze koło liczyło 106 osób.

Na dzień 10 maja 2016 roku, nasze koło liczy 110 osób.

Ponadto powołano szefów kręgów:

 • Krąg Centrum - Piotr Waleczek,
 • Krąg Branica –Sikowiec – Eugeniusz Kumor,
 • Krąg Baranowicka – Piotr Musiolik,
 • Krąg Grabówki-Podlesie – Zbigniew Gardyan,
 • Krąg Kryry – Mizerów – Beata Paszkowska.

Chcę złożyć podziękowania szefom kręgów za pracę i organizację poszczególnych imprez.

 WEWNĘTRZNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 1. Spotkania opłatkowe – zawsze 6 stycznia, dziękuję koleżankom Joannie Paluszewskiej i Beacie Paszkowskiej, za ich coroczne przygotowanie,
 2.  Spotkania z okazji świąt narodowych
  • Święto Niepodległości 11 listopada – złożenie kwiatów pod pomnikiem przy kościele w Suszcu, początkowo można było zauważyć zbyt mały udział członków Związku w tej uroczystości. Dziękuję uczestnikom, a szczególnie tym, którzy swą obecność podkreślają  ubraniem strojów regionalnych. W ostatnim czasie nastąpił nieznaczny wzrost uczestnictwa naszych członków w tej uroczystości
  • Święto Konstytucji 3 Maja – Msza św., nabożeństwo przy „Maryjce” na Branicy i spotkanie przy ognisku na Grabówkach u Państwa Gębałów, za coroczne przygotowanie dziękuję Państwom: Anieli i Zbigniewowi Gardyan, Bernadecie i Damianowi Gębała oraz Danucie i Gabrielowi Fojt.
 3.  Inne przedsięwzięcia:

OBCHODY 25-lecia naszego Koła

 • 7 czerwca 2014 roku – nasze Koło otrzymało Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, nagrodę przyznała Kapituła działająca przy Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • 17 października 2014 roku – Wieczór Śląski – „Dlaczego Rodzina?”, bardzo prestiżowe przedsięwzięcie pod patronatem: Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski abp Wojciech Polaka, Metropolity Górnośląskiego bp Wiktora Skworca, Marszałka woj. Śląskiego Mirosława Sekuły i Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy, który wręczył Kołu najwyższe odznaczenie Powiatowe Statuetkę Pszczyńskiego Żubra.

ZEWNĘTRZNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 Zespól Teatralny.

Działalność teatru stwarza pozytywny wizerunek naszego koła w gminie jak i poza jej granicami. Teatr jest najlepszą wizytówką naszego Koła, co więcej jest najlepszą wizytówką promocyjną naszej Gminy również wobec wielu instytucji i społeczności lokalnych w powiecie i województwie.

Chciałem przy tej okazji z całego serca podziękować członkom grupy teatralnej i prosić o dalszą pracę.

Działalność sportowa.

Od dwunastu sezonów drużyna oldbojów bierze udział min w: Pszczyńskiej Lidze Futsalu - organizowanej przez POSiR w Pszczynie i wielu innych turniejach piłkarskich na terenie naszego powiatu i  województwa.

„Oldboje” regularnie organizują gminne turnieje oldbojów (maj) jak i uczestniczą w corocznym towarzyskim spotkaniu z oldbojami Gminy Brenna w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej. Chcę podziękować Panu Tomaszowi Plekańcowi za sprawowanie funkcji kierownika drużyny.

Od trzech sezonów, działa również Młodzieżowa Drużyna Piłkarska, która gra pod barwami naszego Koła w I Pszczyńskiej Lidze Futsalu. W tym roku została wicemistrzem tej ligi. Bardzo dziękuję Panu Mateuszowi Bąkowi za sprawowanie funkcji kierownika drużyny.

Działalność rozrywkowa.

Tradycyjna już „zabawa górnośląska”, jak nazywają ją nasi goście, na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych od początku istnienia naszej organizacji. O jej właściwym charakterze świadczy fakt, że bilety na tę imprezę sprzedają się jak „ciepłe bułeczki”. W ostatnich czterech latach udało nam się również przyciągnąć na zabawę naszą młodzież.

Przy okazji tej imprezy angażujemy się również w działalność charytatywną. Dochód  z  loterii fantowych zawsze jest przekazywany na konkretny cel charytatywny. Od sześciu lat  współpracujemy również z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie.

W organizacje zabawy włącza się coraz więcej osób (trzeba tu wymienić, Piotra Waleczka, Pawła Lalę, Eugeniusza i Alicję Kumor, Jolantę Lalę, Aleksandrę Waleczek, Bogusława i Joannę Musiolików, Joannę i Karola Mrukwa)

12 marca 2016 roku zorganizowaliśmy wspólnie ze Starostwem Pszczyńskim, Gminą Suszec i Gminą Brenna II Powiatowy dzień Kobiet, w którym uczestniczyło 200 Pań z całego Powiatu Pszczyńskiego.

Udział w życiu społecznym.

Nasza obecność w życiu społecznym Gminy Suszec przejawia się również poprzez udział w spotkaniach organizowanych przez różne grupy i organizacje społeczne.

Chcę serdecznie podziękować następującym instytucjom: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, GOK w Suszcu, Urząd Gminy Suszec, GZOiS w Suszcu, Hala Sportowa, Rada Sołecka w Suszcu, UKS Suszec i GKS Krupiński za współpracę i pomoc w zakresie organizacyjnym, rzeczowym i finansowym. Jestem wdzięczny osobom zarządzającym tymi instytucjami za wszelką pomoc.

Poczet sztandarowy i baldachim.

Za dbałość i właściwą reprezentację naszego Koła w Suszcu jak i poza jego granicami, serdecznie dziękuję pocztowi sztandarowemu. Należą do niego Panowie: Piotr Waleczek, Roman Skowronek, Mirosław Tchorz oraz Adam Tchorz. Panowie traktują bardzo odpowiedzialnie swoją funkcje, za co jestem im bardzo wdzięczny.

Dziękuje również naszym młodym członkom, którzy włączają się w udział w świętach kościelnych i narodowych, poprzez niesienie baldachimu, lampionów oraz poprzez udział w różnych uroczystościach w strojach śląskich. Do regularnie uczestniczących w tych działaniach należą: Paweł Lala, Mateusz Bąk, Jakub Lala, Jakub Zajonz, Łukasz Fojt, Marek Skowronek.

WNIOSKI I ZADANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

 1. Musimy popracować nad ściągalnością składek. Sugeruję wpłaty na konta.
 2. Fatalnie działa informacja na temat naszych przedsięwzięć. Potrzebny jest ktoś w rodzaju rzecznika prasowego, który czuwałby nad informacją na zewnątrz o naszych działaniach.
 3. Istnieje konieczność wydania publikacji z dwóch konferencji naukowych. Zwracam się z prośbą do Pana Waldemara Szendery o zajęcie się tym tematem.
 4. Myślę, że ze względu na poszerzenie profilu działania naszego koła o sekcję sportową –  być może należałoby wybrać do Zarządu przedstawiciela sportowców a może nawet powołać nowy organ statutowy jakim byłoby Bractwo Sportowe. Myślę, że znajdą się młode osoby, które zechciałyby zarządzać tym bractwem.
 5. Przy ocenie naszej działalności, nie można nie brać pod uwagę tego, że jest to działalność w pełni społeczna, a każdy z członków naszej organizacji ma również swoje obowiązki zawodowe i osobiste. Dlatego apeluję do następnego Zarządu, ażeby jeszcze bardziej uaktywnił członków naszego Koła.
 6. Uważam, że nadal nie wykorzystujemy potencjału organizacyjnego członków naszego Koła

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do choćby najmniejszej sprawy na rzecz Związku, a których pominąłem w tym sprawozdaniu składam serdeczne podziękowania.

Szczęść Boże:

mgr Wojciech Lala

Prezes Koła Związku Górnośląskiego w  Suszcu

 

PIELGRZYMKA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO DO PIEKAR ŚLĄSKICH

22 czerwca br. członkowie Związku Górnośląskiego spotykali się w Piekarach u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej by dziękować za kolejny rok działalności organizacji. W tym roku okazja była wyjątkowa: Związek obchodzi 25-lecie swojego istnienia. W galerii zdjęcia z pielgrzymki.

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA 

7 czerwca 2014 roku Prezes Wojciech Lala odebrał Złotą Odznakę przyznaną naszemu Kołu. Odznakę wręczył Radny Sejmiku Śląskiego pan Marian Jarosz w towarzystwie posła pana Sławomira Kowalskiego, Starosty Powiatu Pszczyńskiego pana Pawła Sadzy i Wójta Gminy Suszec pana Mariana Pawlasa. W galerii zdjęcia z uroczystości.


OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO KONSTYTUCJI 3 MAJA w 2014 roku

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji „Małej i Dużej Ojczyzny”, która została odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu. Po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich, znajdującym się przy kościele parafialnym w Suszcu.

W godzinach popołudniowych odbył się turniej piłkarski z udziałem drużyn Oldbojów: z Kobielic i Radostowic, Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu i gościnnie - zaprzyjaźnionej drużyny z naszym kołem i naszą gminą - z Brennej.

O godzinie 17.00 odprawiono nabożeństwo majowe przy figurce „Maryjki” w lesie Branickim, a następnie członkowie naszego koła spotkali się na biesiadzie przy ognisku w patio u Państwa Gębałów na Grabówkach w Suszcu.

W galerii zdjęcia z obchodów.

XX GÓNOŚLĄSKO MUZYKA - 25 stycznia 2014 r.

 25 stycznia 2014 roku, w Sali Balowej Domu Kultury w Suszcu, odbyła się XX już zabawa karnawałowa, zorganizowana przez Zarząd Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu. Członkinie Związku w strojach śląskich witały wszystkich gości lampką grzańca. Pierwszym tańcem, który zagościł na parkiecie był jak co roku polonez. 210 osób bawiło się od godziny 19.00 do godz. czwartej rano w rytm muzyki zespołu GEM. Swoim humorem oraz zabawą i konkursami  bawił gości Pan Bogusław Musiolik. Niewątpliwą  gwiazdą tegorocznego balu był  tenor Czesław Jakubiec. Program pt. „Muzyka żartem śpiewana” był  oparty na parodii znanych utworów muzyki operowej i operetkowej zarówno polskich jak i zagranicznych kompozytorów. Niezwykły kunszt artystyczny i doskonały kontakt z publicznością, sprawiły, że bisom nie było końca, a wrażenia artystyczne i rozrywkowe, które pozostawił zapewne długo pozostaną w pamięci naszych gości. Jednym z punktów programu był konkurs gwarowy na temat „Skąd jesteśmy”. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji wsparliśmy budowę domu Kulejących Aniołów w Piasku Koło Pszczyny, którą prowadzi Polskie Towarzystwo na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie. W imieniu własnym jak i Zarządu dziękuję  wszystkim sponsorom za wsparcie rzeczowe oraz finansowe konkursu gwarowego, gościom za świetną zabawę i wszystkim członkom naszego koła, którzy czynnie zaangażowali się w organizację tej zabawy. 

Ze śląskim pozdrowieniem: Szczęść Boże

Prezes Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu

Wojciech Lala

Składam serdeczne podziękowania sponsorom i donatorom konkursu gwarowego, a są nimi:

Greckie Biuro Podróży „Likidis Travel” i pani Natalia Kumor, TECHGÓR z Suszca i pani Mariola Dżwigoł, Willa Roma z Brennej i pani Jadwiga Nowak, EKA sp. z o.o. i pan Bogusław Musiolik, firma „Oriflame” i pani Iwona Bienioszek, ZAMEL – CET  z Pszczyny i pani Dominika Bogusz, EUROMOT ŻORY i pan Zbigniew Szendera, BI-SAM i pani Wiesława Łakota, Allianz - agencja ubezpieczeniowa z Pszczyny i pan Rafał Szuster, Poligrafia - Reklama i pan  Roman Slaczałek, Związek Zawodowy Górników w Polsce przy KWK Krupiński w Suszcu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie i pani Krystyna Fuławka, Kancelaria Doradców Podatkowych MAGMAR z Pszczyny i pani Bożena Wieczorek.

 Dziękujemy również samorządowcom:

Wójtowi Gminy Suszec panu Marianowi Pawlasowi, Staroście Powiatu Pszczyńskiego panu Pawłowi Sadzy oraz zastępcy wójta gminy Brenna panu Krzysztofowi Majeranowi.