Władze Koła

Zarząd Koła Związku Górnośląskiego Suszec:

Prezes: WOJCIECH LALA

Wiceprezes, Koordynator do spraw imprez: PIOTR WALECZEK

Wiceprezes: GRZEGORZ KOZYRA

Skarbnik: JOANNA PALUSZEWSKA-SZWEDA

Sekretarz: BEATA PASZKOWSKA

Członek Zarządu: PAWEŁ LALA

Członek Zarządu, Koordynator do spraw sportu: TOMASZ PLEKANIEC

 

Osoby bezpośrednio współpracujące z Zarządem:

Aleksandra Kuzia – Gottwald – kronikarz

Marcin Przontka - koordynator do spraw przepływu informacji, redaktor  Facebooka i strony internetowej

Bogusław Musiolik – opiekun teatru

Waldemar Szendera – członek Zarządu w Katowicach

 

SZEFOWIE KRĘGÓW:

Krąg Grabówki – Podlesie – Zbigniew Gardyan

Krąg Centrum – Piotr Waleczek

Krąg Branica - Sikowiec – Eugeniusz Kumor

Krąg Baranowicka – Piotr Musiolik